Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

tobeyourself
1319 897a
toniemy.

April 26 2017

tobeyourself
6573 305b
Reposted bypotatoloveroNoshitchorera

May 30 2015

tobeyourself
4376 f0f8
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely

May 28 2015

6516 9180 500
Reposted fromwildnr3ckless wildnr3ckless vianutt nutt
tobeyourself
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum vianutt nutt
tobeyourself
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
— jaaak smutno
Reposted frommartrol martrol vianutt nutt

January 04 2015

tobeyourself
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted fromiamfinallyhappy iamfinallyhappy viahope hope
4783 08a2 500
Reposted fromdeviate deviate viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

November 12 2014

tobeyourself
7634 9cf0

October 23 2014

tobeyourself
6482 2985 500
Reposted fromscorpix scorpix viaxxxy xxxy

October 10 2014

tobeyourself
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— Sue Eckstein
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaxxxy xxxy

September 23 2014

tobeyourself
0838 8714
Reposted fromflesz flesz viamartynkowa martynkowa

September 18 2014

tobeyourself
5978 c7ec
Reposted bycinnamonnyKondzioSSJ2

August 28 2014

tobeyourself
6743 b54f
Reposted byszyderatyzatorGinieaangellkafuck1ngSouphellsinki
tobeyourself
6735 b81f
Reposted byaangellkafuck1ngSoup

July 06 2014

tobeyourself
Reposted fromzabka zabka viaszalony-virus szalony-virus

June 28 2014

tobeyourself
Reposted fromshakeme shakeme viaxxxy xxxy

June 18 2014

tobeyourself
8849 b657

June 17 2014

tobeyourself
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viaxxxy xxxy

June 04 2014

tobeyourself
1150 b95a
Reposted fromelskede elskede viaxxxy xxxy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl